HAZU za izlaganje Bukovčeve slike

U povodu medijskih napisa i neutemeljenih komentara u kojima se upitnom nastoji prikazati pravomoćna sudska presuda o vlasništvu nad slikom 'Mlada patricijka' Vlahe Bukovca, izjavljujemo da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, kao vlasnik umjetnina, ne dovodi u pitanje njihovo izlaganje javnosti, a najmanje je namjera Akademije da se njezine umjetnine iznesu iz Moderne galerije, priopćeno je iz HAZU.

HAZU ističe kako do sudskih sporova oko Akademijinih umjetnina u Modernoj galeriji nije ni trebalo doći, da je Moderna galerija u proteklih 25 godina bila voljna priznati da je Hrvatska akademija njihov vlasnik i osigurati dokaze o tome gdje se nalazi 1045 umjetnina.

Afera Bukovac: Sve će to građani platiti

Hrvatska akademija dužna se brinuti o svojim pokretninama i nekretninama, ističe se u priopćenju, te je bila primorana putem suda zatražiti da se utvrdi nalazi li se u Modernoj galeriji 1045 njezinih umjetnina i da ih se popiše, čemu se Moderna galerija uporno protivila.

Kako su ovih dana prenijeli mediji, nakon sudskog postupka koji je trajao jedanaest godina, Županijski sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu prema kojoj je vlasnik slike Vlahe Bukovca Mlada patricijka HAZU, a ne Moderna galerija. HAZU je 2000. zatražio popis svih umjetnina u Modernoj galeriji kako bi se utvrdilo gdje je 1045 umjetnina u njegovu vlasništvu. U prvostupanjskoj sudskoj presudi iz 2008. HAZU je kao tužitelj odbijen, ali je u drugostupanjskoj presudi utvrđeno njegovo vlasništvo nad slikom.