Ritmovi svijeta u Bjelovaru

U Bjelovaru je završio 9. Međunarodni tjedan udaraljkaša. Okupila se svjetska elita - studenti i profesori iz Hrvatske, Njemačke, Španjolske, SAD-a, Singapura, Kine. Uza svu raskoš klasičnih udaraljki, mogli su se čuti i egzotični instrumenti poput kineskih opernih gongova te tibetanskih kugli.

Ritam leži u osnovi svakog glazbenog djela. U skladu s tim, udaraljke su najčešće i upotrebljavane kao skupina instrumenata koji solistima drži ritmičku pratnju, no ponekad su korištene tako da samostalno tvore cjelinu djela.

Udaraljkaški ansambli izuzetno su atraktivni i dinamični, stoga ne treba čuditi što smotre udaraljkaša postaju sve uobičajenije i posjećenije.

Tijekom godina manifestacija je prerasla u jedan od ključnih glazbenih događaja toga tipa u ovim krajevima.