Od Gutenberga do interneta

Naklada Pelago nedavno je objavila "Socijalnu povijest medija; Od Gutenberga do Interneta", djelo koje pruža jedan od najboljih uvida u razvoj medija i njihov društveni kontekst počevši od izuma tiskarstva pa do uspona elektroničkih medija i interneta.

Autori Peter Burke i Asa Briggs pišući o pojedinom mediju osvjetljavaju široku sferu društvenih pojavnosti, na scenu dovode i velike i male igrače, i genijalce-izumitelje i epizodiste, sve koji su imali neku ulogu u medijskim transformacijama.


Slike vremena u totalnom planu

Autori nastoje dati sliku pojedinog vremena u totalnom planu, pa su stoga posebno analizirane i važne teme poput specifikuma usmene i pismene kulture i obrazovanja u ranonovovjekovnom razdoblju; ili emigracije, industrijalizacije i tehnoloških otkrića u 19. stoljeću; ili pak stvaranja javnog mnijenja i publike koja utječe na fokusiranje medija na trojstvo informiranja, komuniciranja i zabave.

Socijalna povijest medija ističe se kao prijeko potrebna literatura za niz društveno-humanističkih struka (u Velikoj Britaniji je prvi put objavljena 2002. i do danas je doživjela tri dopunjena izdanja i mnoštvo prijevoda), a i kao inspirativna studija za širi krug čitatelja, koja otvara pogled na presudnost medija u različitim povijesnim kontekstima i vremenima.

Djelo je s engleskog preveo Marko Gregorić.


O autorima

Iskusni autorski dvojac cijenjeni su stručnjaci i za brojna razdoblja: Burke za renesansu i razna područja kulturne povijesti, a Briggs za viktorijansko razdoblje i radijsko i televizijsko emitiranje u Velikoj Britaniji. Širina njihova znanja, interdisciplinarnost i uronjenost u živo društveno tkivo, pri čemu ističu kompleksnost vremena i međuprožimanje različitih medija (nasuprot shvaćanju povijesti kao napredovanja, smjene jednog medija drugim, novim i usavršenijim) – čine knjigu toliko iznimnom.

Peter Burke rodio se 1937. u Stanmoreu u Engleskoj. Jedan je od najpoznatijih povjesničara današnjice; profesor kulturne povijesti na Sveučilištu Cambridge. Napisao je više od dvadeset knjiga koje su prevedene na mnoge jezike (nekolicina i na hrvatski). Asa (lord) Briggs rodio se 1921. u Keighleyu u Engleskoj. Najutjecajniji je britanski povijesničar za viktorijansko razdoblje i istraživač povijesti radio i televizijskog emitiranja u Velikoj Britaniji. Predavao je na mnogim sveučilištima i autor je niza važnih knjiga.