Impresionizam - pasteli, akvareli, crteži

Izložba "Impresionizam - pasteli, akvareli, crteži", na kojoj će biti predstavljeno više od 200 radova na papiru najvećih impresionista, otvara se u bečkom muzeju Albertina. Riječ je o prvoj izložbi te vrste u svijetu kojoj je cilj prikazati važnost uloge crteža u stvaralaštvu impresionista i postimpresionista čiji su radovi na papiru slabije poznati.Ž

Radovima umjetnika kao što su Edouard Manet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Paul Cezanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paul Gauguin i Henri de Toulouse-Lautrec, Albertina predstavlja neke od najvećih umjetnika zapadnoeuropske povijesti umjetnosti.

Izbor radova obuhvaća tri tematske cjeline - različite obrazovne putove impresionista i postimpresionista, različite funkcije crteža, te pojavu crteža čija ih izvedba svrstava u isti rang sa slikarstvom te čini pogodnima za izložbe i prodaju.

Izložba je otvorena do 13. svibnja a realizirana je u suradnji s američkim muzejom "Milwaukee Art Museum". Dva su muzeja zajedno uspjela pribaviti radove iz najvećih svjetskih umjetničkih kuća kao što su Musee d'Orsay, British Museum, Metropolitan Museum of Art, New Yorker Museum of Modern Art, Fogg Art Museum, Museum of Fine Arts Boston te Philadelphia Museum of Art.

U Albertini se čuva jedna od najvećih i najpoznatijih grafičkih zbirki na svijetu s oko 65.000 crteža i više od milijun grafika. U muzeju se čuvaju i djela Leonarda da Vincija, Michelangela, Raffaela, Peter Paul Rubensa, Oskara Kokoschke, Rembrandta, Albrechta Dürera, Gustava Klimta i Egona Schielea.