Umro akademik Ante Vulin

Petog ovog mjeseca u Zagrebu je umro akademik Ante Vulin, izvijestila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Rodio se 12. srpnja 1932. u Pagu, realnu gimnaziju završio je u Šibeniku, a diplomirao na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu 1959. godine.

Rezultate svojih umjetničkih istraživanja sustavno je prenosio mlađim naraštajima na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stvaralačka djelatnost arhitekta Vulina obuhvaćala je širok raspon arhitektonskih tema, a među njegovim radovima ističu se stambena zgrada IGH u Zagrebu, robna kuća u Šibeniku i Kninu, pastoralni centri u Splitu i Zagrebu, hotel u Vodicama, Dom umirovljenika u Šibeniku, Muzej grada Šibenika te Knjižnica Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Bio je dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Studija dizajna. Za svoj rad primio je mnoga društvena priznanja i nagrade.

Posljednji ispraćaj akademika Ante Vulina održan je u najužem obiteljskom krugu.