Rijetko viđeni radovi Vojina Bakića

Izlaganje djela Vojina Bakića uvijek je senzacija, jer njegov cjelokupni opus  nakon njegove smrti 1992. oscilira između zaborava i marginalizacije, ali i materijalne devastacije.

Ovaj opus svjetlosni oblici je bezvremen i korespondira sa Novim tendencijama nastavio je emancipatorski živjeti i nakon toga, nije izgubio aktualnost, kaže likovni kritičar Ivica Župan.

Izloženi su reprezentativni objekti iz ciklusa koji možda ima i 30 takvih skulptura, ali do danas njegovo djelo nije valorizirano.

Nakon što su 35 godina ove skulpture bile u skrivene od očiju javnosti, dobrom voljom kolekcionara tri objekta iz ciklusa Svjetlosni oblici iz 60-ih godina izložena u Galeriji Academie Moderna, privukla su golemu pozornost.