Nagrade Hrvatskog arheološkog društva

Nagradu Hrvatskoga arheološkog društva (HAD) za doprinos u radu Društva "Don Šime Ljubić" primio je Marko Menđušić iz Šibenika, dok je godišnju nagradu "Josip Brunšmid" dobila Slavica Filipović iz Osijeka. Na svečanosti uručenja nagrada za 2011. godinu u Matici hrvatskoj, za počasnog člana Hrvatskoga arheološkog društva proglašen je Guido Rosada zbog više od tri desetljeća suradnje u arheološkim i znanstvenim istraživanjima, kao i u nakladničkoj djelatnosti u Hrvatskoj i u promidžbi naših arheoloških rezultata u svijetu, prenosi Hina.

Marko Menđušić je član Društva od 1983., od početka svoje profesionalne karijere, navodi se u obrazloženju nagrade. Tijekom 30 godina članstva sudjelovao je na gotovo svim znanstvenim skupovima u organizaciji HAD-a te je uvijek aktivno djelovao na promicanju ciljeva HAD-a i arheološke struke. Od 1997. Menđušić je član Središnjeg odbora Društva a od 2005. izabran je za dopredsjednika Društva, a na toj se funkciji nalazi i danas.

U obrazloženju znanstvene i muzeološke karijere Marka Menđušića navodi se da se u Muzeju grada Šibenika zaposlio 1983. na mjestu kustosa za pretpovijesnu arheologiju. U Muzeju ostaje do 2004., obnašajući više od deset godina i dužnost voditelja Arheološkog odjela, nakon čega prelazi u Ministarstvo kulture, na mjesto pročelnika Konzervatorskog odjela u Šibeniku, gdje radi i danas.

Rezultate istraživanja objavio je u nizu stručnih i znanstvenih radova u različitoj periodici, zbornicima i katalozima u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima. Istodobno je sudjelovao u organizaciji niza izložbi postavljenih u Muzeju grada Šibenika, kao i izložbi s kojima je obišao više hrvatskih gradova i neke susjedne zemlje.

Godišnju nagradu Slavica Filipović dobila je za izložbu i katalog "Kasnoantička nekropola na Zmajevcu", kao izraz pohvale struke i poticaj za daljnji rad kojim će obogatiti spoznaje o rimskom razdoblju na našem dijelu dunavske granice. Publikacija "Kasnoantička nekropola u Zmajevcu publikacija" predstavlja nadasve zanimljivo štivo i za stručnu čitateljsku publiku, kojoj će do završne i cjelovite znanstvene objave istraživanja toga lokaliteta dobro poslužiti kao dobar izvor analogija za tu problematiku u ovom dijelu Panonije.

Profesor Guido Rosada (1945., Venecija) višegodišnji je djelatnik Sveučilišta u Padovi, odnosno, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta i nositelj kolegija Antička topografija. Istraživao je u Nezakciju kod Pule i sa skupinom autora objavio publikaciju o prapovijesnom i antičkom Nezakciju, "Oppidum Nesactium. Una citta istro-romana" (Treviso, 1999.). Jedan je od utemeljitelja Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu (1994.) i stalni je član Međunarodnog savjeta Centra i Međunarodnog uredništva časopisa Histria antiqua. Tijekom Domovinskog rata je na Sveučilištu u Padovi organizirao predstavljanje izložbe Uništena hrvatska arheološka baština, uz odgovarajuća predavanja sveučilišnim djelatnicima.