Otkrivena nepoznata Mozartova partitura za klavir

Partitura za klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756.-1791.), dosad nepoznata, pronađena je u Austriji i bit će predstavljena i odsvirana u javnosti 23. ožujka u Salzburgu, priopćila je Zaklada Mozarteum.

Austrijska muzikologinja Hildegard Herrmann-Schneider došla je do tog otkrića u Tirolu u okviru istraživanja za Međunarodni repertoar glazbenih izvora.
Partitura koja datira oko 1780. imenom se pripisuje Wolfgangu Mozartu.

Partituru će izvesti austrijski pijanist Florian Birsak 23. ožujka u balskoj dvorani Mozartove kuće u Salzburgu na skladateljevu glasoviru.

Tijekom zadnjih godina pronađene su još dvije nepoznate Mozartove partiture za klavir: 2006. u arhivu salzburške nadbiskupije te 2009. u arhivu Zaklade Mozarteum.