Pohod na svjetsku umjetničku scenu

Abdelghani, Pauletta, Šumonja. Tri pulska umjetnika čija je baza galerija Makina nedavno su se vratili s Tajlanda, a prije toga izlagali su u Beogradu i Grazu.

Paulettu su u Sijamu najviše impresionirali blizanci. Nekako je ta azijska kultura i civilizacija zapravo kultura blizanaca. Oni proizvode vrlo vjerne kopije onoga što se zbiva u Europi ili SAD-u, rekao je Robert Pauletta.

Šumonja, koji se s ostalom dvojicom umjetnika već priprema za izložbe u Kopenhagenu, Novom Sadu, Berlinu i Singapuru, napustio je svoje slavne ovce i posvetio se - Paji Patku. Paja Patak simbol je običnog čovjeka, kaže Šumonja.

A ova su trojica umjetnika, čini se, previše obična da bi izlagala u Hrvatskoj.

Abdelghanijeve fotografije pokojnika s pulskog austro-ugarskog Mornaričkog groblja jedan je njemački kritičar nazvao fascinatno morbidnima. U nas se taj izraz, nažalost, odnosi na neke pojave izvan umjetničke domene.