Malčić: I dalje puno pritužbi na rad sudova

Ured pučkog pravobranitelja lani je zaprimio 1900 pisanih pritužbi, tj. 80-ak više nego godinu dana prije (1823). Znatan se dio pritužbi, kao i prethodnih godina, odnosi na rad sudova i sudaca te na rad upravnih i tijela s javnim ovlastima, stoji u godišnjem izvješću koje je pravobranitelj Jurica Malčić podnio Hrvatskom saboru.

Malčić upozorava da postojeće stanje u pravosuđu ima teške posljedice na prava građana i gospodarski razvoj. Stanje u pravosuđu još je nezadovoljavajuće i u pogledu ažurnosti i u pogledu kvalitete s teškim posljedicama na život i prava građana, na opće stanje pravne sigurnosti, ali i na gospodarski razvoj, ističe Malčić.

Najveći dio pritužbi odnosi se na rad upravnih i tijela s javnim ovlastima, a prevlast imaju pritužbe na rad središnjih državnih tijela. Malčić stoga, kao jedan od prioritetnih ciljeva, predlaže depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave.

U izvješću se navodi kako nije zabilježen napredak u nekim od pitanja koja se ističu već godinama, poput politizacije uprave, daljnje reforme sustava besplatne pravne pomoći, razrješenja odnosa vlasnika stanova i najmoprimaca te nepravilnosti u postupanjima mjerodavnih tijela.

Kao slučajevi većeg kršenja ljudskih prava navode se privremeno zauzete imovine kojima se neki vlasnici ne mogu koristiti ili moraju isplatiti znatna sredstva privremenim korisnicima koji su ulagali u njihove nekretnine.

I dalje se događa da problem ostane neriješen nakon intervencije ili izvješća pučkog pravobranitelja. Zbog toga se vode nepotrebni sudski i upravni postupci, ali i podnose tužbe Europskom sudu za ljudska prava, upozorava.

Medu tijelima koja ne odgovaraju ažurno na upite navode se Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo uprave te pojedine jedinice lokalne samouprave.

U pitanjima obnova kuća i infrastrukture te povrata privremeno zauzete imovine broj pritužbi opada, no slijedi velik posao da se svi postupci završe.