AIH traži učinkovitiju zaštitu prava građana

Amnesty International Hrvatske (AIH) pozvao je vladu da ispuni međunarodne obaveze te pristupanjem Fakultativnom protokolu građanima osigura učinkovitiju zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Iako su prava na rad, obrazovanje, stanovanje, hranu i zdravstvo zajamčena Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kojeg je Hrvatska potpisnica, ta su prava kod nas mnogima uskraćena, a pravda je često nedostižna pa je iznimno važno da Hrvatska pristupi Fakultativnom protokolu i omogući građanima da pravdu mogu potraživati pred posebnim tijelom UN-a, priopćio je AIH.

U toj udruzi smatraju da Vlada, ako je uistinu odlučna zaštititi prava građana, mora ponuditi više od obećanja i dati jamstva kakva pruža taj protokol. Prema izvješću pučkog pravobranitelja iz 2010. godine, najveći problem na području socijalno-ekonomskih prava u Hrvatskoj jest neisplata plaća jer se procjenjuje da najmanje 70 tisuća ljudi radi, a ne prima plaću.

Važni problemi su, kažu, i dugotrajnost radnih sporova, kršenje prava na slobodu sindikalnog udruživanja, socijalna isključenost beskućnika, te niske mirovine, naknade za nezaposlene i socijalne pomoći.

AIH smatra da Vlada, kako bi ojačala zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, mora pristupiti međunarodnom sporazumu kojim se uspostavlja dodatni mehanizam zaštite i promicanja tih prava. Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima dosad je, prema podacima AIH-a, potpisalo 40 zemalja, a ratificiralo osam, među kojima su Bosna i Hercegovina i Slovačka.

U toj se udruzi pitaju koji je razlog odugovlačenja pristupanja tom protokolu, s obzirom na to da se, kako objašnjavaju, ne radi o uvođenju novih ili dodatnih prava, nego o učinkovitijoj zaštiti postojećih.

AIH je izvijestio da su na vladine društvene stranice posljednjih dana pristigli apeli aktivista iz Mađarske, Švedske, Austrije, Portugala, Velike Britanije, Irske, Njemačke, Italije i Mongolije koji pozivaju Vladu da potpisivanjem Protokola pokaže namjeru da zaštiti i zajamči prava hrvatskim građanima.

U sklopu kampanje "Hoćemo potpis" AIH je najavio seriju dokumentarnih filmova i razgovora o tim pravima koji će se održati u Dokukinu od 19. do 22. travnja.