Lažni Meštrović u Christie’su

Londonska aukcijska kuća Christie’s u posljednji je trenutak povukla s dražbe u londonskom South Kensingtonu dvije navodne skulpture Ivana Meštrovića – "Ženu u molitvi" iz 1917. i "Sanjarenje" iz 1927. – i to zahvaljujući Rumjani Meštrović, snahi slavnog kipara, kojoj su sumnjive bile niska cijena ponuđača te loša kvaliteta odljeva, piše Večernji list.

Za "Ženu u molitvi" prva procjena bila je 3000 do 5000 funti, a za "Sanjarenje" 1500 do 2000 funti. Usporedbe radi, iz istog razdoblja brončani odljev "Majka uči dijete moliti" iz 1925. prodan je u Londonu u Sotheby’s 2009. za 99.650 funti.

Dobro sam proučila svu dokumentaciju i informacije o djelima na dražbi usporedivši je s građom o umjetninama, nadajući se da će Christie’s opovrgnuti moje sumnje da se radi o krivotvorini. Budući da nije bilo reakcije, bila sam odlučna javiti se policiji zbog kršenja intelektualnih prava, a namjeravala sam u pomoć zvati i Interpol, objašnjava R. Meštrović.

Odgovorili su joj tek nakon što ih je obavijestila o namjeri da u slučaj uplete policiju. Nakon razmjene dokumenata o porijeklu, djela su povučena s dražbe. Dapače, dogovorena je dalja suradnja pri eventualnim prodajama Meštrovićevih djela u Christie’su.
 
Rumjana Meštrović sličnu suradnju njeguje posljednjih nekoliko godina s aukcijskom kućom Sotheby’s pa je i 2010. spriječila prodaju ukradene skulpture "Hercegovka" Ivana Rendića. Sotheby’s je odbio i nekoliko ponuda prodavača koji su prijašnjih godina nudili falsifikate "Gospe s djetetom" i reljef "Sv. Marka u kamenu"zahvaljujući informacijama dobivenim od Rumjane i muzeja Ivana Meštrovića.

Poznata je činjenica, objašnjava Rumjana Meštrović, da je potkraj 80-ih originalnu sadru "Žene u molitvi" koja je bila u obiteljskom vlasništvu, kipareva kći Marija Meštrović iznijela u Argentinu bez znanja i dopuštenja ostalih nasljednika, gdje joj se gubi trag.

Originalni brončani odljev “Žene u molitvi” Ivan Meštrović darovao je Hrvatskoj darovnicom iz 1952. te se prema darovnom ugovoru nikako ne smije multiplicirati.