Sabor: Hini treba pomoć

U raspravi o godišnjem izvješću o radu Upravnog vijeća Hine od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. s dopunom do kraja prošle godine, saborska većina i oporba usuglasile su se da je Hina potrebna Hrvatskoj kao javni servis objektivnih i točnih informacija te da Hini država treba pomoći da prevlada financijske teškoće.

Sasvim sigurno da se Hinu ne smije i neće ukinuti, poručio je predsjednik saborskog Odbora za medije Branko Vukšić (Hrvatski laburisti), ističući da je Hina radila puno profesionalnije nego neki drugi mediji, ali ne i na razini na kojoj je trebala raditi, jer kriza koja se događa u Hini sasvim sigurno nije izazvana izvana nego iznutra.

Međutim, zastupnici se ne slažu se oko zaključka da se ne prihvati izvješće Hinina Upravnog vijeća te razriješi ravnateljica Hine Smiljanka Škugor Hrnčević i imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja, što predlaže vladajuća većina jer, kako ističu, saborski Odbor ne može razrješavati ravnatelja Hine.

Glavni prigovori su financijski gubici i odgoda nužne preobrazbe Hine. Izvješće Upravnog vijeća ocijenjeno je nekvalitetnim, a zastupnici su posebice zamjerili izostanak članova Upravnog vijeća sa saborske rasprave ističući da je takav odnos prema Saboru nedopustiv.

No upozoreno je da ni novo upravno vijeće i uprava neće moći učiniti mnogo ne promijeni li država odnos prema Hini. Toj agenciji treba pomoći u prilagodbi novim tehnološkim i tržišnim uvjetima kako bi postala brz i višeslojniji medij, istaknuto je u raspravi.

Predsjednik Upravnog vijeća Hine Damir Boras izjavio je da današnjoj saborskoj raspravi o Hini nije nazočio jer nije dobio ni pisani ni usmeni poziv o čemu je, kazao je, brzojavom danas obavijestio i predsjednika Hrvatskog sabora. Vrlo rado bih bio došao, ali se u Sabor ne dolazi nepozvan, kazao je Boras Hini naglasivši da nije dobio nikakav poziv za saborsku raspravu.

I Ministarstvo kulture izvijestilo je da nije dobilo poziv na ovu saborsku raspravu. Glasnogovornica Nataša Petrinjak za Hinu je izjavila kako Ministarstvo nije sudjelovalo u raspravama o izvješću UV Hine koje su prije provedene na saborskim odborima - Odboru za informiranje, informatizaciju i medije i na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.