Nova trajektna linija kopno - Pelješac

Od 1. srpnja 2013. u planu je otvorenje trajektne linije između kopna i poluotoka Pelješca, namijenjene prije svega prijevozu kamiona, najavio je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Linija će slijediti trasu pelješkog mosta, s lučicama na njegovim krajevima. Glavni razlog uvođenja nove linije su schengenska pravila. Takvo rješenje je jedino izvedivo do ulaska Hrvatske u EU, kazao je ministar. Dodao je kako se nije odustalo od gradnje cestovnog koridora kroz neumsko zaleđe. Neće biti ukinuta ni trajektna linija Ploče - Trpanj.

Do Dubrovnika 'megatrajektima'

U Ministarstvu kažu da je pristanište nove linije na Pelješcu već izgrađeno, a pristanište na obali treba izgraditi. Hrvatske ceste dobile su zadatak projektiranja pristupne ceste, a cestu na Pelješcu duljine 1,8 km treba asfaltirati. Cijena tih zahvata trebala bi biti poznata za desetak dana. Vožnja novom linijom trajala bi 7-10 minuta, a trajekti bi mogli dnevno prevesti 7.000 automobila, a postojećom linijom Trpanj - Ploče može se prevesti 2.000.

Pelješki most nije izgledan u kratkom i srednjem roku, ali to ne znači da se jednom neće graditi, kazao je ministar. Četiri milijarde kuna, koliko bi stajao, previše je, a i neumski koridor povoljniji je za stanovnike krajnjeg juga Hrvatske jer im bitno skraćuje put. Ministar je najavio i gradnju četiriju novih trajekata za Jadroliniju u sklopu redovitog plana obavljanja flote. Gradit će se veći i ekonomičniji brodovi, za što će biti raspisan međunarodni natječaj do kraja godine. Cijena po brodu trebala bi, procjenjuju, biti između sedam i osam milijuna eura.