HDZ protiv zakona o financijskom poslovanju

Saborski Klub HDZ-a jedini u današnjoj raspravi nije podupro Vladin prijedlog zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ocijenivši da predložena rješenja dodatno pogoršavaju uvjete poslovanja, poduzetničku klimu i pravnu sigurnost. U nedostatku pravih mjera ekonomske politike, Vlada gomila nove administrativne mjere i institucije, čime želi popraviti brojke masovnim stečajevima i brisanjem dugovanja. Svim dosadašnjim Vladinim potezima poduzetnike i cijelo gospodarstvo gura se u sve težu poziciju, poručio je Đuro Popijač u ime HDZ-a.

Zamjenik ministra financija Boris Lalovac, predstavljajući prijedlog zakona u Hrvatskom saboru, istaknuo je kako se Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi želi riješiti problem galopirajuće nelikvidnosti hrvatskog gospodarstva. Upozorio je da je od kraja 2008. do danas nelikvidnost narasla na više od 23 milijarde kuna.

Ti podaci, kao i pravna nesigurnost vjerovnika i investitora glede naplate svojih potraživanja, dugotrajnost stečajnog postupaka, niska kapitaliziranost, odnosno loša financijska struktura trgovačkih društava, vode prema financijskoj opterećenosti i niskoj investicijskoj bazi trgovačkih društava, upozorio je. To je temeljni problem za ostvarivanje gospodarskog rasta i novog zapošljavanja, kazao je Lalovac, ističući kako se predloženim zakonom to stanje želi promijeniti.

Broj insolventnih poslovnih subjekata od 2008. do danas povećao se s 52 tisuće na više od 74 tisuće, rekao je. Dodao je kako još više zabrinjava njihova struktura jer je iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje duljih od godinu dana veći od 36 milijardi kuna, odnosno više od 80 posto ukupnih blokada. 

Istaknuo je i problem niske kapitaliziranosti poduzetnika, koja je s 56 posto u 2001. pala na samo 34 posto u 2011. Loša financijska struktura ogleda se i u povećanju kreditnih zaduženja prema bankama, kao i povećanju troškova za kamate što, upozorio je, posljedično dovodi do manjih investicija. One su u padu s 37,3 milijarde kuna u 2010. na 32,9 milijarde kuna u 2011. godini, rekao je Lalovac, dodajući da je riječ o podacima koji se odnose na 98.530 poduzetnika koji su 2011. podnijeli godišnja financijska izvješća.

Glavna je svrha predloženog zakona omogućiti poduzetnicima financijsko restrukturiranje radi ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti te povećanje kapitaliziranosti pretvaranjem tražbina u udio u kapitalu. Financijskim restrukturiranjem želi se smanjiti financijska opterećenost kamatama, osnažiti poduzeća za nove investicijske cikluse, povećati vrijednost imovine dužnika koja se u stečajima inače redovito rasprodaje ispod realne cijene, povećati odgovornost uprave prema vjerovnicima, očuvati radna mjesta te osigurati jednak tretman vjerovnika i dužnika.

Zakonom se regulira postupak predstečajne nagodbe, koju bi pokretao vjerovnik, vodila bi ga Fina, a mogao bi trajati najdulje 120 dana. Precizirani su i rokovi plaćanja - među poduzetnicima do 60 dana, za državne institucije do 30 dana. U zdravstvu, u kojem su trenutačno rokovi plaćanja od 360 do 450 dana, predlaže se mogućnost plaćanja i do 60 dana.