U Gradcu nađen lovni trofej iz prapovijesti

Na arheološkom lokalitetu Gradcu, na kojem su jučer završila ovogodišnja arheološka istraživanja, arheolozi su pri konzervaciji sonde, koju su istraživali tijekom dvotjedne kampanje, naišli na rogove jelena kapitalca, stare 6500 godina. Prema riječima voditelja istraživanja Marcela Burić s Katedre za prapovijesnu arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, posve je sigurno da je riječ o jelenjim rogovima, koji su kao trofej bili obješeni na zid prapovijesne kuće u kojoj su pronađeni.

Riječ je o tzv. kući broj 2, čije je istraživanje počelo prošle godine, a u kojoj je do sada pronađen niz vrijednih nalaza poput nakita od školjke spondylus i opsidijana, dviju najluksuznijih stvari kojima se u Europi u doba neolitika moglo trgovati, te komada rude, najvjerojatnije hematita, koji je služio za dobivanje prapovijesne boje. Lokalni lovci iz Bapske procijenili su kako je jelen, čiji su rogovi pronađeni, imao između 220 i 250 kilograma, rogove s 12 parožaka te iznimno jaku ikričavost.

Podsjetimo, Gradac nedaleko od Bapske jedini je lokalitet u Hrvatskoj koji sadržava naseobinski sloj vinčanske kulture, kojoj je upravo Bapska bila krajnja granica na zapadu. Arheolozi na lokalitetu Gradac, koji čini manje brdašce, ukupne površine oko 38.000 četvornih metara, istražuju prapovijesno razdoblje sopotske i vinčanske kulture, koje su na području Bapske postojale prije gotovo 6500 godina.