Pronađena antička reljefna ploča

Prilikom istraživanja recentnog temeljnog zida kod zgrade Hrvatske Pošte u Flaciusovoj ulici u Puli pronađeno je više ugrađenih spolija (odbačeni kameni blokovi iz starijih porušenih zdanja ponovno iskorišteni kao građevni materijal). Priopćeno je to iz Arheološkog muzeja Istra. 

Među više antičkih ulomaka - višestruko profiliranih vijenaca i dvoslivnog poklopca sarkofaga posebno se ističe novi nalaz vrijedne antičke ploče, koja je krasila neko reprezantativno javno zdanje antičke Pule. Ulomak deblje ploče od vapnenca ukrašen je reljefnim figuralnim prikazom, koji je zbog oštečenja nepotpun. S desne strane je prikazan Erot - razigrani debeljuškasti dječačić okrenut ulijevo, koji vrpcom pridržava feston - svečani vijenac prepun vočnih plodova.

Moguće da zbog karakteristika dimenzija i oblika, te nadasve motiva i profilacije, ova antička ploča pripada dekorativnoj ogradi prvoga kata portika - trijema središnjeg trga -Foruma. Poznato je da je pulski antički Forum osim hramova bočno krasio bogato klesarski ukrašeni portik - monumentalni trijem sa nizom stupova. Bio je to natkriveni, ali istovremeni prema trgu kolonadom otvoreni javni prostor, za rimske građane ugodni zaklon od kiše ili žarkoga sunca.

Novopronađena ploča uklapa se u dobro znani komplet sa monolitnim kamenim bazama koje su ukrašene naizmjeničnim reljefnim prikazom oveće glava božanstva Jupitera - Amona i mitološke Meduze. Između su bile izvorno postavljene ogradne ploče npr. sa reljefnim prikazom svečanih vijenaca koji bočno pridržavaju raskriljerni orlovi, odnosno i sada potvrđene ploče urešene sa istim raskošnim vegetabilnim vijencem kojeg pridržavaju inače krilati Eroti.

Poznato je također, i da je reprezentativni portik antičkog Foruma u Puli po svojem arhitektonskom uređenju i tematskoj koncepciji prikaza reljefnih dekoracija u simboličkom, religijskom i mitološkom smislu bio istovjetan ili izuzetno sličan trijemovima foruma antičke Akvileje, Trsta i Zadra u doba II. i III. stoljeća.