Leksikon hrvatskih književnih kritičara

U izdanju nakladničke kuće AGM nedavno je obljavljen Leksikon hrvatskih književnih kritičara.

Leksikon je rezultat rada dvadesetak studenata kroatistike zagrebačkoga Filozofskog fakulteta. Voditelj projekta je prof. Krešimir Bagić, a urednice Leksikona Marina Mađarević, Tea Sesar, Biljana-Valentina Šklebek i Josipa Zečević.

U Leksikonu su predstavljene djelatnosti točno 101 kritičara i tako naznačen razvoj  te književne vrste od njezinih početaka do danas. Radi se objedinjavanju osnovnih informacija o našim kritičarima te o glavnim  karakteristikama njihovih kritičarskih opusa.

Autori su izabrani prema važnosti njihova kritičkog djelovanja, utjecaju koji su izvršili na autore o kojima su pisali, na druge kritičare, na cjelokupnu književnu i društvenu sferu, a nadasve s obzirom na istaknutost i individualnost kritičke misli.