"Grad stoji iza kazališnog vijeća HNK"

Grad Zagreb stoji čvrsto iza struke - Kazališnog vijeća HNK i jedinog kandidata za intendanta HNK koji ispunjava formalno-pravne uvjete i čiji je program Vijeće ocijenilo pozitivnim, a to je Ana Lederer, poručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Dodao je kako mu nije jasno zašto mediji uporno spekuliraju sa stajalištem Grada i gradonačelnika glede izbora ravnatelja HNK te ga žele iz kojekakvih razloga pogrešno interpretirati.

Drugim riječima, Grad Zagreb i gradonačelnik nemaju svog kandidata, uvjeravao je Bandić novinare na konferenciji za medije objašnjavajući kako je Kazališno vijeće većinom glasova - četiri naprama tri, predložilo Gradu Zagrebu i ministrici kulture Andreji Zlatar Violić da prema Vladi, koja ima konačnu riječ prilikom imenovanja, upute prijedlog o imenovanju dosadašnje intendantice Ane Lederer, koja po Bandićevim riječima, ispunjava sve uvjete za obnašanje te funkcije u četverogodišnjem mandatu.

Poštovao sam stav struke, a o tome izvijestio i medije pa ne znam zašto me se htjelo involvirati u obračun s resornim ministarstvom. Imam dobar odnos i s resornom ministricom, a i s Vladom, ustvrdio je zagrebački gradonačelnik dodavši kako rasplet događaja oko intendanta HNK i odluku resornog ministarstva i Vlade očekuje čim završe godišnji odmori. Do tada, kaže, ne bi želio spekulirati.