Nalazi iz brončanog doba

Arheolozi gradskog muzeja Vinkovci završavaju arheološke radove u Ulici Josipa Kozarca, na kućnom broju 38, odnosno lokaciji rodne kuće hrvatskog književnika Ivana Kozarca srušene početkom kolovoza.

Proteklih dana istraživali smo površinu od oko 100 četvornih metara te ispod recentnog šuta pronašli dio prapovijesnog naselja s ukopanim objektima, poput manjih i većih jama i rupa od stupova te poluzemunicom, izjavila je Hini voditeljica arheoloških istraživanja Maja Krznarić-Škrivanko dodajući da se na temelju keramičkih ulomaka istraživani dio naselja datira u mlađu fazu ranog brončanog doba.

Riječ je o vatinskoj kulturi, a onodobni su ljudi prostor grada naseljavali od 2000. do 1700. godine prije Krista s tim da istraživano naselje ima kontinuitet u srednje brončano doba, u vrijeme Belegiš I kulture, koja datira od 1700. do 1300. godine prije Krista, kaže Krznarić-Škrivanko.

Vinkovački arheolozi su uz koštani harpun te šila i igle od kosti u otpadnoj jami koja se povezuje s poluzemunicom pronašli i cijelu crno poliranu posudu, što je i pomoglo datirati naselje. Materijalni ostaci vatinske i Belegiš I kulture prepoznaju se u karakterističnim oblicima crno poliranih pehara ili amforica na vitkoj nožici s dvjema ručkama koje završavaju roščićima ili volutama, ukrašenih urezanim ukrasom, pojašnjava Krznarić.

Dodaje da su arheolozi i očekivali ove nalaze jer su 30-ih godina 20. stoljeća pri gradnji zgrada u Ulici Josipa Kozarca na brojevima 24 i 26 pronađene dvije Belegiš I amforice.