U odnosu na 2011., cijene više 5,7%

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Hrvatskoj u kolovozu su u odnosu na srpanj bile više za 1,6%, a u odnosu na kolovoz 2011. više su za 5,7%, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Kada se isključe cijene energije, proizvođačke cijene u kolovozu su na mjesečnoj razini više za 0,3%, a na godišnjoj su razini povećane za 1%. Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, najviše su u kolovozu u usporedbi s istim mjesecom prošle godine porasle proizvođačke cijene u rudarstvu i vađenju, za 38,1%.

Proizvođačke cijene u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u kolovozu su na godišnoj razini porasle za 20,5%, u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 13,1%, a u prerađivačkoj su industriji porasle za 2,6%.