Restauracija nesvakidašnjeg prikaza Krista

Nakon trinaest godina, otkako je završena obnova gotičke crkve sv. Lovre u Požegi,  a ona ponovno dobila svoju liturgijsku namjenu - nastavljena je složena restauracija freski u njezinoj lađi i svetištu. Pažljivim postupkom nastoje se reintegrirati oslici, ondje gdje to očuvanost i jasnoća prikaza dopuštaju.

Unatoč oštećenjima freske na svodu svetišta iznimno su očuvane. Zbog nesvakidašnjeg ikonografskog prikaza Krista, njihovo je povijesno kulturno značenje prvorazredno.

Sraz kulturnih utjecaja Istoka i Zapada na freskama ovog dragulja slavonske sakralne gotike, uistinu je rijedak i dojmljiv. Upravo su takva kulturna otvorenost i prožimanje danas i izazovni i aktualni.

Radove financira Ministarstvo kulture, a freske će punim sjajem zasjati već iduće godine. Njihovom će obnovom crkva sv. Lovre, spomeničko zdanje najviše kategorije, kao i cijeli srednjovjekovni požeški trg u čijem se sklopu nalazi, dobiti na svojoj ljepoti i kulturno povijesnoj vrijednosti.