Hrvatski peti u Austriji

Među useljenicima u Austriji skupina onih čiji je materinski jezik hrvatski peta je po brojnosti, a najveći broj useljenika govori njemački, proizlazi iz podataka što ih je objavio Austrijski integracijski fond (OeIF). Hvatskim jezikom govori oko 70.000 useljenika u Austriji.

Prema statistici objavljenoj u povodu Europskog dana jezika, koji se obilježava 26. rujna, najveći broj useljenika u Austriji, njih 220.000, govori njemački. Podaci se odnose na stanje zabilježeno 1. siječnja 2011.

Nakon njemačke, najveća jezična skupina u Austriji dolazi iz Srbije, Crne Gore i Kosova, njih oko 210.000, iako je statistika ovdje neprecizna jer je riječ o različitim jezicima, budući da je Albancima s Kosova materinski jezik albanski. Turski je po broju govornika treći jezik sa 185.000 govornika, a na četvrtom je mjestu bosanski sa 130.000 govornika.

Nakon hrvatskog sa 70.000 govornika slijede rumunjski sa 68.000 i poljski sa 60.000. Od ukupno 1,45 milijuna osoba stranog podrijetla u Austriji, dvije trećine njih govori jednim od spomenutih jezika.