Lada Žigo dobitnica Nagrade EU-a za književnost

Hrvatska književnica Lada Žigo jedna je od dvanaest dobitnika Nagrade Europske unije za književnost za 2012. koja se dodjeljuje najboljim novim autorima i književnim nadama EU-a.

Uz Ladu Žigo, koja je nagrađena za roman Rulet, nagradu su dobili Anna Kim (Austrija), Laurence Plazenet (Francuska), Kevin Barry (Irska), Emanuele Trevi (Italija), Giedra Radvilavičiute (Litva), Viktor Horvath (Mađarska), Gunstein Bakke (Norveška), Piotr Pazinski (Poljska), Afonso Cruz (Portugal), Jana Benova (Slovačka) i Sara Mannheimer (Švedska). Svaki dobitnik, uz nagradu u iznosu od 5.000 eura, dobiva i prednost pri financiranju prijevoda knjige na druge jezike iz programa EU-a za kulturu.

Nagrada je pokrenuta 2009., a otada su iz programa EU-a za kulturu osigurana sredstva za prijevod knjiga 32 dobitnika. EU je do danas financirao više od sto prijevoda na 19 jezika. Nagrada EU-a obuhvaća 37 zemalja uključenih u program EU-a za kulturu (27 država članica EU-a, Hrvatsku, Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Srbiju i Tursku).

Europska komisija svake godine ulaže tri milijuna eura u prijevode književnih djela i više od 2,4 milijuna eura u projekte u književnom sektoru.