Na području Kostrene se živjelo prije Krista

Na vrhu brda Solin pokraj Rijeke traju arheološka istraživanja koja otkrivaju najstarije tragove života na Kvarneru. Suprotno dosadašnjim saznanjima, petogodišnje iskopavanje pokazalo je da se na području općine Kostrena živjelo i u 4. tisućljeću prije nove ere.

Povijest poznaje prva naselja na području Kostrene iz 15. stoljeća, no pronađeni arheološki tragovi na brdu Solin najvjerojatnije pripadaju mlađem kamenom dobu. Na mjestu pretpovijesne gradine još mnogo posla ima na kasnoantičkom bedemu koji je osiguravao ondašnje stanovnike.

Mjesto je zbog sjajne strateške pozicije poslužilo za nadzor prometnice koja je povezivala nekadašnju Tarsatiku i Senj. Predviđeno je da će radovi, koje zasad financira općina Kostrena, trajati još barem 5 godina.

Očekuje se da će se daljnjim iskopavanjem pronaći i sakralna građevina i novi materijalni dokazi da se tu živjelo 4 tisuća godina prije Krista.