Arhiva HRT-a - kulturno dobro

Sutra se obilježava Svjetski dan audiovizualne baštine. Budući da su mnogi zvučni zapisi, pokretne slike i drugi audiovizualni materijali nepovratno izgubljeni zbog zanemarivanja, prirodnog propadanja i tehnološke zastarjelosti, obilježavanje tog dana umnogome pridonosi podizanju svijesti o važnosti audiovizualnih dokumenata, kao sastavnog dijela nacionalnog identiteta svake zemlje i upozorava na hitnu potrebu njihove zaštite.

Tim je povodom Hrvatski državni arhiv donio Rješenje kojim se utvrđuje da dokumentacijske cjeline arhivskog gradiva u posjedu Hrvatske radiotelevizije u Zagrebu imaju svojstvo kulturnog dobra. Nastale su od 1926. do 2011. godine djelovanjem Hrvatske radiotelevizije i njezinih prednika na cijelom ili znatnijem dijelu Republike Hrvatske ili imaju značenje za sijelu Republiku Hrvatsku, a mjestimice sadrže i starije prikupljeno gradivo.

Zbirke sadrže jedinstveno arhivsko gradivo i imaju osobitu vrijednost ne samo kao izvor za povijesna i druga društvena istraživanja nego i kao nenadomjestiv dio ukupnog povijesnog i kulturnog naslijeđa Republike Hrvatske u cjelini.