Pronađeni fosilni ostatci mamuta

Fosilni ostatci mamuta pronađeni su u dvorištu jedne obiteljske kuće u Mohovu nedaleko Iloka.

Dražen Japundžić
iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu rekao je da na osnovu nekoliko fotografija pronađenih ostataka mamuta, koje je dobio na uvid, razvidno da je riječ o mladom primjerku vunastog mamuta. O starosti pronađenih ostataka za sada je, samo na osnovu fotografija, teško govoriti. Mogu samo reći da se radi o razdoblju gornjeg pleistocena, kazao je Japundžić.

Napomenuo je da bi nalazište trebalo preventivno zaštiti do dolaska arheologa i drugih stručnjaka koji će procijeniti u kakvom je nalaz stanju te organizirati iskapanje.

Ostatke vunastog mamuta pronašli su radnici kopajući septičku jamu u dvorištu obiteljske kuće u Mohovu.