50 milijuna eura za financiranje izvoza

Ugovor o zajmu za Projekt kreditnog programa financiranja izvoza od 50 milijuna eura između Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Svjetske banke potpisali su predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev i voditelj Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj Hongjoo Hahm.

Sredstva će se koristiti za podršku privatnom sektoru u pristupu financiranju te jačanju konkurentnosti u razdoblju pripreme Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. Za potrebe tog zajma, ministar financija Slavko Linić potpisao i Ugovor o jamstvu.

Zajam je HBOR-u izdan uz kamatnu stopu od EURIBOR plus 0,95 posto (prema podacima za 24. listopada to je oko 1,3 posto), na rok otplate od 28,5 godine u čemu je i 7,5 godina počeka.

Ugovorom su tako osigurana dodatna sredstva za postojeći projekt CEFIL, originalnog iznosa od 100 milijuna eura. Nova će sredstva biti namijenjena dugoročnijem financiranju projekata, odnosno investicijama u izvozu i turizmu od 15 do 20 godina, što predstavlja najdugoročniji izvor financiranja HBOR-a.

Hahm i Linić su kazali da je danas potpisanim ugovorom osiguran relativno mali iznos sredstava, ali da će se u idućoj godini pronaći načina da se osiguraju dodatna, veća sredstva za financiranje izvoznika, ne samo kroz zajmove već i ostale oblike suradnje.