Izložba Ivana Picelja u Parizu

Pariška Galerija Denise Rene ugostit će od sutra do 24. studenog izložbu Ivana Picelja, koja je svojevrsni hommage tom istaknutom hrvatskom slikaru, grafičaru i dizajneru. Ta je galerija od kraja pedesetih godina redovito izlagala i prodavala njegova djela.

Skoro sve do smrti prošle godine Picelj je kontinuirano povezivao Francusku i Hrvatsku, prenosio je ideje i inicijative, poticao prijevode knjiga i donacije umjetnina, organizirao izložbe, predavanja, gostovanja, umrežavajući umjetnike, kustose, direktore muzeja, pisce i izdavače.

Izložbom Programirani krugovi u Galeriji Denise Rene predstavit će se mali dio njegova iznimno obimnog stvaralaštva, kolaži, grafike i reljef iz šezdesetih i sedamdesetih kojima je eksperimentirao s motivom kruga postižući mnogobrojne optičke efekte.

Dio radova izlaže se prvi put - CM-16 i CM-43-I-CY pronađeni su u obiteljskoj ostavštini i govore o studioznom i dosljednom provođenju eksperimentalnog postupka na području percepcije i ispitivanja novih tehnika.

Piceljevo druženje s Parizom počelo je 1952. kada je s Aleksandrom Srnecom i Božidarom Rašicom sudjelovao na VII Salon des Realites Nouvelles, što je bio prvi izvaninstitucionalni nastup hrvatskih umjetnika na međunarodnoj izložbi u inozemstvu nakon Drugog svjetskog rata. Iste godine u svom zagrebačkom stanu organizirao je izložbu grupe EXAT 51.

On je bio jedan je od pokretača geometrijske apstrakcije, a osim što je bio aktivan u Novim tendencijama, intenzivno je izlagao na svim većim i važnijim međunarodnim izložbama konstruktivističke umjetnosti u Europi i Americi, stvorivši zavidnu međunarodnu karijeru.