Međunarodni festival heligonki

Peti međunarodni festival heligonki, dijatoničkih harmonika koje se kao poseban glazbeni izričaj njeguju u Gorskom kotaru, održat će se danas u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski, uz sudjelovanje virtuoza na tom instrumentu, svjetskog prvaka Tomaža Boškina.

Festival će biti prigoda da se građani Zagreba i cijele Hrvatske upoznaju s heligonkom koja je dio kulturnog naslijeđa, tradicije i svakodnevice goranskog čovjeka, ističe Društvo Goranin iz Zagreba koje, pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za obrazovnje, kulturu i šport, Grada Zagreba, organizira festival.

Sviranje heligonki ne uči se u našim glazbenim školama, već se umijeće sviranja desetljećima prenosi s koljena na koljeno, s očeva na sinove, s djedova na unuke, napominje organizator.

Festival će biti prigoda da se u Zagrebu i ove godine obilježi Dan Gorskog kotara, u čast 7. studenoga 1778. godine kad je carica Marija Terezija svojim reskriptom Processus Montanus odobrila u tadašnjoj Severinskoj županiji, pokraj Primorskog i Kupskog, osnivanje i trećeg kotara - Gorskog kotara.