Europskim rijekama prijeti nestašica vode

Polovica europskih riječnih bazena bit će do 2030. pogođena nestašicom vode ako se ubrzo ne poduzmu akcije, kaže izvješće koje bi trebalo biti objavljeno sljedeći tjedan. 

Države članice trebale su predati Europskoj komisiji planove upravljanja riječnim bazenima do prosinca 2009. te u njima pojasniti akcije za obnovu slatkih voda do razine dobrog ekološkog statusa do 2015. Prema dosadašnjim informacijama, Komisija ocjenjuje da je samo 43 posto u dobrom stanju, a do 2015. bit će ih 53 posto.

Mnoge članice nisu na vrijeme izradile planove. Najgora je Španjolska koja nema plana za 19 od 25 riječnih bazena. Europski sud pravde ovaj je mjesec donio presudu protiv Španjolske jer ne ispunjava zahtjeve iz Direktive o vodama.


Najrašireniji pritisak na vode u EU-u je modifikacija kroz izgradnju brana, hidroelektrana ili drenaža za poljoprivredu, a drugi najveći problem je prekomjerno crpljenje.