Zmajlović traži dopunu studije o Gornjim Horizontima

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović zatražio je od BiH dopunu studije utjecaja na okoliš za zahvat HE Dabar u okviru projekta Gornji Horizonti, priopćeno je iz Ministarstva. Ne smijemo dopustiti da se ugrozi stanje voda i ekosustava u Delti Neretve. Štoviše, moramo učiniti sve da se ono očuva i u budućnosti popravi, ističe ministar.

Zmajlović ističe da su utvrdili nedostatak analiza pojedinih sadržaja te da na osnovi postojećeg sadržaja nije moguće donijeti ocjenu da je studija cjelovita i u potpunosti stručno utemeljena.

U Ministarstvu ocjenjuju da studija nije u potpunosti dala ocjenu utjecaja na okoliš, što je trebala prema projektnom zadatku. Dodaju da rijeke ne poznaju državne granice i stoga nema druge opcije do integralnog pristupa, od izvora do ušća.

Također smatraju da nisu sagledani mogući utjecaji zahvata na prirodu naglasivši da studija nije uzela u obzir sve potencijalne utjecaje u prekograničnom području bioraznolikosti u cjelini s osvrtom na djelatnosti lokalnog stanovništva koje o takvoj bioraznolikosti ovise. Smatraju da studija u ovom obliku nije stručno utemeljena ni relevantna.

Ističu da u uvjetima promijenjenog vodnog režima do kojeg nedvojbeno dolazi zahvatima na HE Dabar, studija mora sagledati i utjecaj na gospodarske aktivnosti u delti Neretve, na poljoprivredu, lovstvo, plovnost, upravljanje akumulacijom i načinom evakuacije vode kod nailaska uzvodnih vodnih valova, uzgoj školjaka, utjecaj zaslanjenja delte zbog smanjenja dotoka slatke vode i druge djelatnosti.

Provedba planiranog projekta, napominju iz Ministarstva, dovela bi do znatnih poremećaja u vodnim režimima i do smanjenja količine vode u slijevu Neretve, pa tako i u delti.

Studija ne nudi konkretne podatke i ne sagledava posljedice za staništa, floru i faunu područja delte koja ovisi o stanju i zbivanjima u uzvodnom dijelu slijeva Neretve. Zajedno s Hutovim blatom, dio delte u Hrvatskoj tvori cjelovit ekosustav koji na taj način u vidu negativnog utjecaja treba i sagledavati, dodaju.

Važnost sagledavnja prekograničnog utjecaja svakog zahvata je tim veća jer je riječ o ekološki jedinstvenom Ramsarskom području koje su na Ramsarski popis upisale obje države područja Hutovo blato i Delta Neretve. U studiji nije istražen mogući utjecaj na ramsarsko područje, na zaštićena područja i područja ekološke mreže koje se nalaze u obuhvatu zahvata te utjecaj na deltu Neretve i njezine ekosustave u cjelini te nisu dosljedno primijenjene europska okvirna direktiva o vodama i direktiva o staništima.

Pozivajući se na konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica Ministarstvo zaštite okoliša i prirode stoga je zatražilo dopunu studije kako bi nastavilo s aktivnostima vezanim za provođenje javne rasprave na području Hrvatske i konačno mišljenje u postupku.