HAKOM smanjio naknade operatorima

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donijelo je novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a kojim se naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnim mrežama smanjuje 20 posto u odnosu na ovu godinu.

Time se nastavlja smanjivanje naknada operatorima započeto 2008. godine, kaže se u priopćenju iz HAKOM-a. Napominje se da je dodjelom digitalne dividende te učinkovitim upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom i ukupnim poslovanjem, HAKOM za iduću godinu predvidio znatno smanjenje naknade koje mobilni operatori plaćaju za dodijeljeni spektar.

HAKOM podsjeća da su najvažnije naknade iz kojih se financira HAKOM tijekom prošle četiri godine smanjene za više od 40 posto kada je riječ o naknadama za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, odnosno za gotovo 22 posto za naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a.