Nije ugrožen ni tečaj ni likvidnost

Iduća 2013. godina neće biti problematična za zaduženje, hrvatska Vlada moći će provesti program zaduženja do oko 28 milijardi kuna kolike su obveze.

Većina toga bit će s domaćeg tržišta. U ovom trenutku nema ni potrebe za zaduženjem kod MMF-a za 2013.,
izjavio je ministar financija Slavko Linić.

Odgovarajući na aktualna pitanja vezana uz pad kreditnog rejtinga Linić je rekao kako ne može znati što će biti do kraja iduće godine, još će se razgovarati o svemu, pa i s HNB-om, ali i da u svemu nije ugrožen ni tečaj ni likvidnost.
Evidentno je da ćemo imati nešto veće kamate u praćenju likvidnosti, kod investicija, no Linić ne očekuje veći rast kamata.

Ministar financija smatra kako nam zaduženje kod MMF-a za 2013. ni ulazak u kreditne aranžmane za sada nije potreban. Napomenuo je i kako je MMF prisutan u Hrvatskoj, prije dva mjeseca dao je svoju ocjenu i proračuna i zaduživanja, kao i da bi Vlada trebala biti žešća te još više smanjiti izdatke za mirovinski sustav.

Možemo govoriti hoćemo li sklopiti neki aranžman sa MMF-om, a ne hoće li MMF doći ili ne i je li prisutan ili nije, jer već je tu, i s njim dva puta godišnje raspravljamo o Vladinim politikama, kazao je Linić.

Na upit o mogućem izdavanju narodnih obveznica, Linić je kazao da se sada o tome razmišlja još više i intenzivnije kako bi ostali na domaćem tržištu. Građani imaju nešto štednje, i ako pokažu zanimanje okrenut će se i tomu, kao i mirovinskim fondovima.

U vezi s proračunom i hoće li i gdje biti novih rezova, ministar Linić je rekao da to ostavimo užem kabinetu Vlade i premijeru da ocijene hoće li se zbog kreditnog rejtinga u prvom kvartalu nešto učiniti. Osobno je stava da smo u Hrvatskoj toliko kritični i neambiciozni da smatramo da je Vladina projekcija stope rasta od 1,8 posto nerealna. Nije problem srezati investicije u proračunu, imat ćemo niži rast, niži udjel javnih financija, smanjit ćemo i deficit, a tada će valjda svi biti zadovoljni, kazao je dodavši da ispada da su u Vladi nepismeni i nestručni pa vide rast koji drugi inače ne vide.

I obrnuto, svi smatraju da ne treba rast državnog sektora, tu se vode polemike, ali očito su problemi u gospodarstvu koje treba financijski konsolidirati, i to prvo privatni sektor, upozorio je Linić.

Na poruke iz HUP-a i Mudrinića da će pomoći Vladi, Linić kaže "da, može", ali i poručuje da prvo treba srediti probleme privatnog sektora koji nije uopće riješio svoje financije i koji presporo reagira na Vladine akcije.