Nova pravila ponašanja na internetu

Novi kazneni zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja donosi i nova pravila ponašanja na internetu. Uvreda, kleveta i sramoćenje na računalnim sustavima ili mrežama postaju kazneno djelo. Prijestupnike će se lupiti po džepu, a kazna će biti u skladu s primanjima.

Ilegalni hakeri te svi oni koji će se koristiti internetom za poticanje na mržnju i diskriminaciju završit će pak iza rešetaka.

Zatvorom do tri godine kaznit će se svi koji putem računalnog sustava ili mreže javno potiču ili javnosti učine dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju. To se odnosi na diskriminaciju pripadnika skupina zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina.

Druge detalje donosimo u videoprilogu!