"Između neba i zemlje" na Venecijanski bijenale

S projektom Između neba i zemlje multimedijalna umjetnica Kata Mijatović predstavit će Hrvatsku na 55. venecijanskom bijenalu.

Na prijedlog izbornika Branka Franceschija, njezin rad jednoglasno je izabran između devet prijavljenih na natječaj Ministarstva kulture.  

Berislav Šipuš, član ocjenjivačkog suda, rekao je da će hrvatski nastup stajati  860.000 kuna. Interaktivna ambijentalna instalacija Između neba i zemlje bit će postavljena u sali Tiziano, na oko 1200 m2.  

Ovogodišnji Venecijanski bijenale, najutjecajnija međunarodna smotra suvremene umjetnosti, održat će se od 1. lipnja do 24. studenog na temu Il Palazzo Enciclopedico, koju je osmislio umjetnički direktor Massimiliano Goioni.

Između neba i zemlje temelji se na višegodišnjem projektu Kate Mijatović - skupljanju i arhiviranju snova drugih ljudi i njihovu iskorištavanju u vlastitom radu. Ta tema, ističe se u objašnjenju, vrlo dobro prati koncepciju umjetničkog direktora smotre. Njega zanima sagledavanje postojeće slike svijeta izvan one koja je prihvaćena i koja upravlja zapadnom civilizacijom. Arhiv snova Kate Mijatović upravo je jedan od takvih projekata i sada se radi na bazi od pedeset snova, koje ona već ima, da se proširi za akumulaciju snova s jedne globalne perspektive. Na neki način namjera je skromna - da se ljude osvijesti da sanjaju.