Izvansudska nagodba najučinkovitija

Praksa izvansudske nagodbe u Hrvatskoj pokazala je čak 80-postotnu uspješnost svih slučajeva, nepokretanje sudskog postupka u više od 85 posto slučajeva te zadovoljstvo žrtava i počinitelja u 95 posto slučajeva, rečeno je na stručnom skupu o provedbi izvansudske nagodbe u kaznenom postupku. 

Stopa recidivizma kod djece i mladih koji su zbog sukoba sa zakonom bili uključeni u izvansudsku nagodbu iznosi između 10 i 13 posto, dok se kod onih koji su bili uključeni u druge odgojne mjere ta stopa penje do čak 30 posto.

Prema MUP-ovim podacima, djeca i mladi lani su počinili 4438 kaznenih djela.

Da bi Državno odvjetništvo pristupilo izvansudskoj nagodbi za počinjeno kazneno djelo, treba biti propisana kazna do pet godina zatvora, ne smije se raditi o beznačajnom djelu, kao ni deliktu sa smrtnim posljedicama ili silovanju te brutalnom i planiranom napadu.

U Zagrebu, Osijeku i Splitu dosad je obavljeno više od tisuću izvansudskih nagodbi s djecom i mladima, a cilj je da ta mjera zaživi u svim većim gradovima.


Žrtva i počinitelj porazgovaraju o tome što se dogodilo

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Udruga za izvansudsku nagodbu i Ured UNICEF-a za Hrvatsku stoga su danas u Zagrebu organizirali skup namijenjen stručnjacima u centrima za socijalnu skrb koji rade s maloljetnim delikventima, a još nisu uključeni u proces edukacije budućih medijatora.

Predstavnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković rekla je kako vjeruje da izvansudska nagodba i personalizirani odnos između žrtve i počinitelja može dovesti do transformacije društva i socijalne pravde.

Naime, taj postupak podrazumijeva dobrovoljan susret u kojem žrtva i počinitelj razgovaraju o tome što se dogodilo. Žrtva ima priliku ispričati počinitelju svoje boli i strahove, dok počinitelj preuzima odgovornost i suočava se s posljedicama svojih postupaka. Uz posredovanje medijatora počinitelj sa žrtvom može dogovoriti način obeštećenja, primjerice popraviti ili nadoknaditi štetu ili učiniti nešto pozitivno za žrtvu.

Dubravka Marušić iz Ministarstva socijalne politike i mladih rekla je da se radi obučavanja posrednika trenutačno formira skupina od 37 stručnjaka iz 21 grada.

U programu sudjeluju i Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo te Pravosudna akademija.