Zaprimljeno oko 280 000 prijava poreza na dohodak

Poreznici su do kraja ovog tjedna zaprimili oko 280 000 prijava poreza na dohodak za 2012. godinu, rok do kojeg građani mogu predati prijavu je posljednji dan veljače, a u Poreznoj upravi očekuju da bi ove godine moglo biti zaprimljeno oko 820 000 prijava.

Građani godišnju poreznu prijavu mogu predati izravno u ispostavi područnog ureda Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, ili je poslati poštom (preporučeno).

Porezna uprava izvijestila je da će zbog predaje prijava poreza na dohodak raditi produženo - u subotu, 23. veljače, do 15 sati, a zadnji dan, u četvrtak, 28. veljače, do 19 sati.

U prošloj su godini zaprimljene 673.203 prijave poreza na dohodak za 2011. godinu, od čega su obrađene 648.542 prijave. Prema tim obrađenim prijavama, pravo na povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak ostvarila su 534.354 građana, u ukupnom iznosu 1,06 milijardi kuna, dok su državi razliku trebali uplatiti 71.192 obveznika u ukupnom iznosu 254,3 milijuna kuna.

Godišnje prijave neki su porezni obveznici dužni podnijeti, dok se nekima koji  nisu dužni možda to isplati jer mogu ostvariti neka prava te dobiti povrat poreza, ali porezni stručnjaci savjetuju da pritom u obzir uzmu sve parametre i pripaze jer u slučaju dobrovoljne prijave trebaju prijaviti sve dohotke ostvarene prošle godine.

Novine u sustavu poreza na dohodak vezane su uz izmjene Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. ožujka 2012. i kojima je uvedeno oporezivanje mirovina iz inozemstva te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000 kuna.