Sutra (ni)je novi dan

Otkačena i vesela, tužna i potresna, smiješna i gorka. Predstava za mlade i stare. Tako u pozivu na premijeru u Zagrebu u teatru Exit najavljuju autorski projekt Ivice Boban Sutra (ni)je novi dan. Predstavu o nizu naših problema, konflikata i dilema nakon Zagreba moći će vidjeti i publika u Rijeci 21. ožujka.

Iskra Jirsak, Mirela Videk i Zoran Pribičević
troje je mladih glumaca koje je u autorskom projektu Sutra nije novi dan okupila Ivica Boban. Oni su njezini bivši studenti,a na sceni zagrebačkog teatra Exit progovaraju o željama, nadama, gubicima i razočaranjima.

Likova je mnogo više od glumaca, pa tako presliku stvarnosti u dva sata predstave gledamo iz različitih perspektiva. Za glumce i njihove maske pravi izazov. Sutra nije novi dan angažirana je predstava o ljudima koji u strahu od neizvjesne budućnosti sadašnjost zapravo žive u prošlosti.

Stalnim promjenama perspektive od jednog lika do drugog, predstava s dirljivom empatijom ispovijeda djeliće njihovih života, ali i svakoga od nas. To je predstava o običnim ljudima, o njihovim osamljenostima, dvojbama i strahovima, o teškoći ostvarivanja odnosa s drugim… o ljudima kojima se dogodio život onako kako nisu željeli, o teškoćama da se krene u novi dan s nadom i vjerom, o pokušajima da se pobjegne i izbavi od traumatične prošlosti, da se spasi od još nepodnošljivije sadašnjosti i od potpuno neizvjesne budućnosti.