Ministri regije zajedno nominiraju stećke na popis UNESCO-a

Ministri Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore na sastanku u Sarajevu dali su punu potporu dovršetku projekta nominacije stećaka za upis na UNESCO-ov popis svjetske kulture baštine s ciljem da tehnički dio priprema bude dovršen najkasnije do kraja godine. Cilj projekta je osigurati da na ovaj popis dospiju najvrednije nekropole s više od 3.300 lokaliteta diljem regije na kojima se nalazi više od 70.000 stećaka.

Hrvatska ministrica kulture Andrea Zlatar Violić na sastanku je podsjetila kako je Hrvatska od početka uključena u cijeli projekt, a za nominacijski dosje odabrala je dva lokaliteta, i to kod sela Dubrava u Konavlima te kod Imotskog. Važno je to što je riječ o monumentima iz naše zajedničke prošlosti, koja je istodobno i naša zajednička baština i mi smo danas odgovorni brinuti se za ono što smo naslijedili, kazala je.

Upis stećaka na svjetski popis kulturne baštine UNESCO-a značit će njihovu daljnju zaštitu, ali i promociju baštine i turizma te univerzalnih vrijednosti, istaknula je hrvatska ministrica kulture te dodala kako je projekt nominacije stećaka poticaj i za razgovor o mogućim drugim zajedničkim kulturnim projektima država regije.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović rekao je kako je postignuto "apsolutno jedinstvo" oko zajedničke opredijeljenosti da se projekt dovede do kraja. Kada je riječ o kulturi, očevidno je da se lako dogovaramo o onome što je od interesa za četiri države, kazao je.

I srbijanski ministar kulture Bratislav Petković složio se kako je zajednički rad na nominaciji stećaka dokaz da se regija sve više povezuje, posebice na planu kulture.

Ministar kulture Crne Gore Branislav Mićunović kazao je kako je uvjeren da će projekt nominacije stećaka za uvrštavanje na popis svjetske kulturne baštine dobiti potporu UNESCO-a jer će ispuniti sve postavljene kriterije.

Na temelju inicijative pokrenute 2009. stećci su 2011. upisani na tentativnu listu UNESCO-a. Riječ je o više od 70.000 stećaka na 3.300 različitih lokaliteta u sve četiri države. U Hrvatskoj je poznato više od 400 lokaliteta sa stećcima i to u južnim dijelovima zemlje, ponajviše u zaleđu dalmatinske obale, a negdje i na samoj obali, od Konavala do sjeverne Dalmacije te u južnom i središnjem dijelu Like.

Upis na tentativnu listu prva je faza koja je uspješno završena. Ako dosje bude prihvaćen, stručnjaci UNESCO-a na terenu će provjeriti stanje nekropola i donijeti preporuku o tome mogu li biti uvrštene na popis svjetske kulturne baštine. Konačnu suglasnost UNESCO bi mogao dati 2014.