Akrap: Hitno nam treba demografska politika

Hrvatska već više od 20 godina ima neprekinuto prirodno smanjenje stanovništva, a demografska politika prepuštena je spontanosti. Zadnji je trenutak da se postigne konsenzus i izradi dugoročna demografska politika koju će podupirati svi politički i svjetonazorski čimbenici društva, upozorava demograf sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Anđelko Akrap.

Hitno nam treba dugoročna demokrafska politika, bez obzira na promjene političkih opcija na vlasti, jer je od 1991. do kraja 2012. u Hrvatskoj oko 175.000 ljudi više umrlo nego ih se rodilo, izjavio je Akrap. Dodao je da je u 2012. taj pad iznosio oko 10.500.

I unatoč tomu što su od 1996. do 2007. donesena tri važna dokumenta - nacionalna demografska obnova, nacionalna obiteljska politika te nacionalna populacijska politika, ni jedan nije proveden jer je svaka politička opcija to odgađala, a nije postojala ni politička volja, ustvrdio je Akrap.

Društvo, prema njegovu mišljenju, nije shvatilo problem pa ga ni jedna vlast i ne može riješiti. Ako konsenzus ne postigne društvo kao cjelina - pozicija, opozicija, crkva i sve društvene institucije, postat će to najdugoročniji i najkritičniji problem u Hrvatskoj, upozorio je.

Činjenica da je nedavno, u samo 45 minuta, razgrabljeno 275 radnih viza za Kanadu u sklopu programa International Experience Canada Akrapa ne čudi jer, kako je kazao, mladi ne vide perspektivu u Hrvatskoj. Hrvatska se, pojašnjava taj ugledni hrvatski demograf, nije razvijala u prostoru pa je Lika, primjerice, prazna. To se bez planske politike neće moći u kratkom roku promijeniti, upozorio je te dodao kako ćemo prije ili kasnije morati provoditi imigracijsku politiku. U tom će se slučaju morati provoditi selektivna i strogo kontrolirana imigracijska politika kako, dugoročno gledano, ne bi došao u pitanje naš nacionalni identitet, a Hrvati postali manjina, upozoravo je.

Najavu produljenja radnog vijeka do 67. godine Akrap u ovom trenutku smatra nerazumnom jer, kako je rekao, ne možemo govoriti o produljenju radnog vijeka kad postojeće stanovništvo ne možemo zaposliti.