Novac EU-a dobiva se za originalnost ideje

Za uspješno povlačenje novca iz fondova Europske unije, osim dobro pripremljene projektne dokumentacije ključna je originalnost ideje temeljena na jedinstvenosti specifičnih lokalnih zajednica, kazala je ministrica kulture Andrea Zlatar Violić na predstavljanju projekata na području kulture financiranih novcem iz fondova Europske unije.

Ministarstvo kulture u projektima, osim financijski, sudjeluje praćenjem, prevođenjem i objavljivanjem temeljnih dokumenata EU-a kako bi se svim zainteresiranim dionicima omogućilo da na vrijeme dobiju sve informacije o tome kada i na koje se fondove prijaviti. Pravi poticaj mora dolaziti iz lokalnih zajednica, udruga i institucija, naglasila je.

Sam povod današnje prezentacije najava je početka konkretnih radova na obnovi srednjovjekovne gradine Maškovića han i gospodarske revitalizacije mjesta Vrane, prvome projektu Ministarstva koji se financira novcem europskih pretpristupnih fondova IPA 2009.

Danas je predstavljeno još šest projekata obnove, revitalizacije i prenamjene hrvatskih kulturnih dobara financiranih iz fondova EU-a, odabranih među njih  20-ak u različitim fazama realizacije, koji se trenutačno odvijaju diljem Hrvatske.

Među prioritetnim projektima u kulturi predviđenim za financiranje iz fondova Europske unije jesu projekti obnove palače Moise na Cresu, tvrđave sv. Nikole i sv. Mihovila u Šibeniku i osječke Tvrđe.

Prezentiran je i plan obnove najvećeg građevinskog i spomeničkog sklopa u Zadru, Providurove i Kneževe palače, za potrebe smještanja muzejskih i galerijskih zbirki narodnog muzeja u Zadru.