'Živa riječ Vesne Parun'

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) održat će se pjesnički recital 'Živa riječ Vesne Parun'.

Vesna Parun rodila se 10. travnja 1922. u Zlarinu. Bila je dopisna članica HAZU, a za svoj je rad dobila niz nagrada i priznanja, a 11 joj je zbirki pjesama objavljeno na stranim jezicima. Njezina pjesnička zbirka 'Zore i vihori' bila je prekretnica u hrvatskoj poeziji nakon Drugog svjetskog rata i smatra se pretečom krugovaškoga naraštaja.

Ljubav kao pjesničku preokupaciju razrađuje u knjizi 'Crna maslina'. Autorica je brojnih zbirki, a ostat će zabilježena i kao pjesnikinja za djecu, autorica drama i prevoditeljica.

Umrla je 25. listopada 2010. u Stubičkim Toplicama.