Vijeće EU-a: Hrvatska ispunjava sve uvjete

Vijeće za opće poslove Europske unije prihvatilo je u Luxembourgu posljednje zaključke o Hrvatskoj kao pristupajućoj zemlji u kojima pozdravlja ocjenu Komisije da Zagreb ispunjava sve uvjete u svim poglavljima. Zaključci su prihvaćeni bez rasprave.

Vijeće konstatira da je skorašnje pristupanje Hrvatske rezultat strogog procesa koji je trajao 10 godina. Od Hrvatske se očekuje da na temelju dosadašnjih postignuća dovrši pripreme za članstvo i nastavi ostvarivati rezultate u području vladavine prava, posebice borbe protive korupcije. Vijeće također podupire početne korake u vezi s hitno potrebnim strukturnim reformama koji su poduzeti kako bi se povećala konkurentnost i izgledi za gospodarski rast, stoji, među ostalim u zaključcima.


Njemačka i Danska ratificiraju naš ugovor u svibnju?

Hrvatski pristupni ugovor ratificirat će se u Njemačkoj i Danskoj možda već sljedeći mjesec, a ne tek u lipnju, kako se predviđalo. Rekla je to novinarima, nakon dolaska na sastanak ministara vanjskih poslova u Luxembourgu ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle je na pitanje, kada će njemački parlament dovršiti ratifikaciju, rekao da ne može prejudicirati odluke Bundestaga, ali da je sa stajališta njemačke vlade Hrvatska spremna za članstvo. Ne mogu prejudicirati odluke Bundestaga. Iz perspektive njemačke vlade mogu reći da je Hrvatska doista na pravom putu i da je obavila svoju domaću zadaću, tako da sam sa stajališta njemačke vlade optimističan, rekao je Westerwelle.

Pusić je čestitala Srbiji i Kosovu na postignutom Sporazumu o kojem se govorilo i na današnjem sastanku u Luxembourgu.