"Histri u Istri"

U pulskoj galeriji Svetih srdaca otvorena je jedinstvena izložba istarskog Arheološkog muzeja Histri u Istri.

Prošlo je više od dvije tisuće godina otkad su posljednjeg histarskog kralja Epulona, koji je branio svoju prijestoljnicu Nezakcij nadomak današnje Pule, porazili Rimljani. Otada Histri žive u imenu našega poluotoka, no o njima šira javnost premalo zna. Stoga je ovaj projekt više od same izložbe.
Vrhunac histarske kulture kamena je plastika pronađena u Nezakciju između 8. i 6. stoljeća. Sačuvani su kipovi žene koja rađa i stasitog muškarca, simbola plodnosti. To je samo dio zanimljivih izložaka koji su već prvog dana privukli veliku pozornost javnosti.

Uz zanimljivo izložene arheološke nalaze, ali i replike, ova je moderna izložba protkana videomaterijalima, glazbom, a povremeno i scenskim uprizorenjima. Bit će otvorena do sredine rujna.

Ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo kazao je kako je cilj ovog projekta približiti život Histra s pomoću različitih rekonstrukcija nošnji, nakita i kipova, u želji da što bolje razumijemo taj narod.