Vlada predlaže izmjene Zakona o kazalištima

Vlada je s današnje sjednice u Sabor poslala prijedlog izmjena Zakona o kazalištima kojima se predlaže da intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada na prijedlog ministra kulture, a ne kao dosad na zajednički prijedlog ministra kulture i zagrebačkoga gradonačelnika.

Vlada predlaže tu izmjenu s obzirom na to da je zagrebački HNK nacionalno kazalište kojemu je većinski suosnivač Republika Hrvatska te kako bi se pojednostavio i precizirao postupak izbora intendanta.

Predlaže se i sastav kazališnog vijeća javnog kazališta i javne kazališne družine tako da ima pet ili sedam članova, od kojih tri odnosno pet imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda umjetnika i radnika u kulturi, jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova zaposlenika.

Prema dosadašnjem zakonu, većinu članova kazališnoga vijeća imenovalo je predstavničko tijelo osnivača iz reda umjetnika i radnika u kulturi, a ostale članove iz svojih redova birali su kazališni umjetnici. Vlada ovom izmjenom želi osigurati zastupljenost svih radnika u kazališnom vijeću.

Usto, Vlada predlaže da se Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu dodijeli status nacionalnog kazališta, uz HNK u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci.