Prihvaćen je plan restrukturiranja Varteksa

Vjerovnici Varteksa na jučerašnjem su ročištu u postupku predstečajne nagodbe prihvatili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja Varteksa koji je predložilo Ministarstvo financija. Država će Varteksu otpisati 70 posto duga te ga dokapitalizirati. Zauzvrat će dobiti više od 13 posto udjela u tvrtki.

Predsjednik Uprave Varteksa Zoran Košćec izjavio je kako plan predstavlja iznimno važan korak za provedbu predstečajne nagodbe i restrukturiranja tvrtke. Vezano uz 16,4 milijuna kuna potraživanja zaposlenika, Košćec je kazao kako je to sastavni dio plana restrukturiranja i način je definiran planom. Za to je potrebna nova kreditna linija na kojoj se radi sporazumom s razlučnim vjerovnicima i očekuje da će se i to skoro riješiti.

Plan financijskog restrukturiranja Varteksa, čija dugovanja iznose 374,2 milijuna kuna, među ostalim predviđa da se dug prema državi podmiri dokapitalizacijom, ustupanjem nekretnina, otpisom dijela osnovnog duga te refinanciranjem duga kroz pet godina, dug prema financijskim institucijama planira se podmiriti ustupanjem i prodajom nekretnina, otpustom duga i reprogramom, a za pokriće negativnih novčanih tokova planira se novo zaduženje od ukupno 75 milijuna kuna.