Ministar Grčić o smanjivanju ili ukidanju nameta

Do 1. srpnja sve institucije koje na bilo koji način sudjeluju u prikupljanju parafiskalnih nameta moraju dati svoje opservacije kako je te namete moguće smanjiti ili potpuno eliminirati, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić.

Ukidanje ili smanjivanje parafisklanih nameta nije moguće napraviti preko noći. Za svaki namet moramo utvrditi čemu služi, jer je ključni cilj da se oni troše isključivo namjenski i na tome ćemo inzistirati. A kad to sve pročistimo vidjet ćemo što možemo skidati i eventualno koliko možemo smanjivati pojedine namete u relativnom smislu, kazao je Grčić te istaknuo da je cilj Vlade namete skidati, a ne povećavati.

Na nedavnom sastanku radne skupine za poslovnu klimu i investicije dogovoreno je da se ubrzaju sve aktivnosti vezane ne samo za parafisklane namete, "već i za sve druge mjere koje smo već definirali za jačanje poslovne klime, tako da se ova mjera u to sigurne ne uklapa", zaključio je Grčić.