Predstavljeni zbornici o djeci s problemima

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić predstavila je u Splitu dva zbornika kojima je cilj povećati zaštitu prava i interesa djece s problemima u ponašanju te poboljšati položaj djeteta u pravosudnom postupku.

Objavljivanjem ovih zbornika želim potaknuti multidisciplinarni pristup i koordinirano djelovanje nadležnih kako bi se poboljšala zaštita djece s problemima u ponašanju, a ujedno i ponuditi svojeversni priručnik za rad s djecom, kazala je pravobraniteljica za djecu.

Zbornik Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju objedinjuje izlaganja sa stručnih skupova održanih u Rijeci, Osijeku i Zagrebu na kojima su sveučilišni znanstvenici te stručnjaci iz sustava odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, policije i pravosuđa govorili o istraživanjima i iskustvima u radu s djecom s problemima u ponašanju.

Radovi u zborniku obuhvaćaju različite aspekte zaštite djece s problemima u ponašanju: prevenciju, procjenu potreba i planiranje intervencija, intervencijama u sustavu socijalne skrbi i zaštitom mentalnog zdravlja te zaštitom djece u sukobu sa zakonom.

Drugi zbornik, Dijete u pravosudnom postupku - Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava sadrži stručne radove posvećene različitim aspektima zaštite prava djeteta u pravosudnom sustavu. Potpisuju ih znanstvenici i stručnjaci iz centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, policije, sudova i državnog odvjetništva te odvjetnici, psiholozi, socijalni radnici.

Prvi dio publikacije odnosi se na zaštitu djeteta koje se pojavljuje pred sudom kao žrtva ili svjedok i kojem se mora jamčiti zaštita, u skladu s međunarodnim propisima te ovisno o djetetovoj dobi i njegovim razvojnim potrebama. Drugi dio govori o pravu djeteta na sudjelovanje u postupcima u kojima se odlučuje o važnim aspektima njegovog života te o pravu djeteta na posebnog zastupnika u takvome postupku.