Devedeset i druga mu je godina tek

Naš osebujni umjetnik svjetskoga glasa akademik Ivan Kožarić proslavio je rođendan u zagrebačkoj galeriji Forum izložbom prigodnog naziva.

Postav je presjek različitih faza Kožarićeva stvaranja - baš kao i njegov umjetnički karakter, izložba nema strogo zadane okvire. Uključuje recentne radove, kao i pojedine predmete manje definiranog statusa.

Kako je i dalje vidljivo, Kožarić je spreman na provokaciju i propitivanje umjetnosti, ali i samoga sebe. Unatoč godinama, zadržao je gipkost duha.

Ova zagrebačka izložba na malom prostoru zorno pokazuje zapanjujući raspon Kožarićeva umjetničkoga djelovanja i izvrsna je najava umjetnikove najveće retrospektive u Münchenu za desetak dana.

Šira publika Kožarićev rad poznaje sa zagrebačkih ulica - najpoznatije su skulpture Prizemljeno sunce u Bogovićevoj ulici i spomenik Matošu na Gornjem gradu.